یو پی اس آسانسور
خرید یو پی اس آسانسور


ای پی اس EPS در اصل مخفف کلمه Emergency Power System  یا همان سیستم برق اضطراری می باشد که در مواقع قطع برق در آسانسور از آن استفاده میشود.

چیدمان بر اساس :
رنج قیمتی
رنج قیمتی از 1,650,000 تا 3,440,000 تومان
برند های محصول