نماینده فروش

لیست نمایندگان فروش شرکت صدر الکترونیک دنا

استانشهرستانشرکت / فروشگاهمدیریتهمراهتلفن ثابت
استان تهرانپرديسفروشگاه ماه ليفتآقای خوش نویس09126431124021-71378
استان تهرانغرب صدر الکترونیک دناآقای خلیق09101645276021-65812271
 آذربايجان غربیاروميهفروشگاه يادگار ليفت آقای یادگار09148432004044-33689639
استان اصفهاناصفهانآریا تکنیکآقای زرگر09132706866031-32345394
سيستان بلوچستانزاهدانآسمان فراز الموتآقای موسوی نسب09194803873021-25917252
استان قمقمآسانسور غديرآقای اسلامی نیا091274715380253-2048
استان کاشانکاشانشرکت فراز فرودآقای محمدزاده09133615134031-55583431
استان آذربایجان غربیبوکانفنی مهندسی عزیزیآقای عزیزی اقدم0914489687909372977407
استان آذربایجان غربیماکوقالا لیفتآقای علیزاده09149600901044-34249661
استان شهرکردشهرکردپویان آسانسورآقای شریفی09138985991038-32279058
استان آذربایجان شرقیتبریزآراز روانآقای بهرنگ09144180578041-33240472
تلفن تماس دفتر مرکزی شرکت صدر الکترونیک دنا جهت فروش در استان های تهران و البرز   -         خانم مقصودی09101645276
09102291460
021-44231085
021-44231086