نماینده فروش

لیست نمایندگان فروش شرکت صدر الکترونیک دنا
استان شهرستان شرکت فروشگاه مدیریت همراه تلفن ثابت
استان تهران پرديس فروشگاه ماه ليفت آقای خوش نویس 09126431124 021-71378
 آذربايجان غربی اروميه فروشگاه يادگار ليفت  آقای یادگار 09148432004 044-33689639
استان اصفهان اصفهان آریا تکنیک آقای زرگر 09132706866 031-32345394
استان قم قم آسانسور غدير آقای اسلامی نیا 09127471538 0253-2048
استان کاشان کاشان شرکت فراز فرود آقای محمدزاده 09133615134 031-55583431
استان آذربایجان غربی بوکان فنی مهندسی عزیزی آقای عزیزی اقدم 09144896879 09372977407
استان آذربایجان غربی ماکو قالا لیفت آقای علیزاده 09149600901 044-34249661
استان آذربایجان شرقی تبریز آراز روان آقای بهرنگ 09144180578 041-33240472
کرمانشاه کرمانشاه شرکت کیهان آسانسور آقای جباری 09181301191 0833-7295039
تلفن تماس دفتر مرکزی شرکت صدر الکترونیک دنا جهت فروش در استان های تهران و البرز   -         خانم مقصودی 09101645276
09336991970
021-44231085
021-44231086