برد ریویزیون( تغذیه) آسانسور IPR100

برد ریویزیون( تغذیه) آسانسور IPR100

IPR100 Board

قیمت محصول :  252,000 تومان
برد ریویزیون IPR 100
مدار تغذیه 24V DC به همراه فیوز محافظ
مدار یکسوساز مگنت ترمز به همراه فیوز محافظ
مدار یکسوساز مگنت درب به همراه فیوز محافظ
شاسی های وضعیت بازرسی  (Rev/Ins) 
دارای فیوز شیشه ای برای حفاظت از مسیر ایمنی110v 

basket
برد ریویزیون( تغذیه) آسانسور IPR100
برد ریویزیون (تغذیه) انواع برد جانبی :
برد جانبی نوع برد :
محصولات و خدمات
کوشش پیگیرانه و نوع آوری مهندسین و متخصصین مجرب تیم طراحی و تولید است.
نظرات کاربران
نظر خود را در مورد این محصول وارد نمایید