نمایندگان خدمات پس از فروش

لیست نمایندگان خدمات پس از فروش شرکت صدر الکترونیک دنا

استان

شهرستان

شرکت / فروشگاه

کارشناس

همراه

ثابت

استان تهران

پرديس

فروشگاه ماه ليفت

آقای قاسمی

09124966792

021-71378

استان آذربايجان غربی

اروميه

فروشگاه يادگار ليفت 

آقای عزیزی

09170453977

044-33689639

استان آذربايجان شرقی

تبریز

فروشگاه تیز ریل

آقای صولتی

09149028635

041-32325459

استان اصفهان

اصفهان

پویان آسانسور

آقای شریفی

09138985991

038-32279058

استان سيستان و بلوچستان

زاهدان

آسمان فراز الموت

آقای موسوی نسب

09194803873

021-25917252

استان قم

قم

آسانسور غدير

آقای دیندار

09107471535

0253-2048

استان کاشان

کاشان

شرکت فراز فرود

آقای محمدزاده

09133637151

031-55583433

استان خراسان رضوی

مشهد

 -

آقای رسولی-صفری

09385404363

051-36580572

کرمانشاه

کرمانشاه

شرکت کیهان آسانسور

آقای جباری

09181301191

0833-7295039

تلفن تماس دفتر مرکزی شرکت صدر الکترونیک دنا جهت خدمات پس از فروش در استان های تهران و البرز - آقای رجب زاده

09102304163-4

021-44231085
021-44231086