خدمات پس از فروش

لیست خدمات پس از فروش شرکت صدر الکترونیک دنا
استان شهرستان شرکت فروشگاه کارشناس همراه ثابت
استان تهران پرديس فروشگاه ماه ليفت آقای قاسمی 09124966792 021-71378
استان آذربايجان غربی اروميه فروشگاه يادگار ليفت  آقای عزیزی 09170453977 044-33689639
استان آذربايجان شرقی تبریز فروشگاه تیز ریل آقای صولتی 09149028635 041-32325459
استان اصفهان اصفهان آریا تکنیک آقای برزگر 09132706866 031-32345394
استان قم قم آسانسور غدير آقای دیندار 09107471535 0253-2048
استان کاشان کاشان شرکت فراز فرود آقای محمدزاده 09133637151 031-55583433
استان خراسان رضوی مشهد  - آقای رسولی-صفری 09385404363 051-36580572
کرمانشاه کرمانشاه شرکت کیهان آسانسور آقای جباری 09181301191 0833-7295039
همدان همدان شرکت هگمتانه آقای رحیمی
09185555814 -
تلفن تماس دفتر مرکزی شرکت صدر الکترونیک دنا جهت خدمات پس از فروش در استان های تهران و البرز آقای  رجب زاده و آقای خلیق
09102304163
09102304164
021-44231085
021-44231086