مترو تهران ۲۰۰ آسانسور کم دارد

علی امام گفت: برای کمبود آسانسور تا شش ماه آینده ۴۹دستگاه آسانسور در خطوط ۳و ۴نصب می شود.

وی از انتخاب پیمانکار نصب و راه‌اندازی ۴۹دستگاه آسانسور برای خطوط ۳و ۴مترو تهران خبر داد.

امام با بیان اینکه در حال حاضر در خطوط در حال بهره‌برداری، با کمبود حدود ۲۰۰آسانسور مواجه هستیم، خاطرنشان کرد: این در حالی است که این عدد برای ایستگاه‌هایی است که امکان نصب و راه‌ اندازی آسانسور برای آنها وجود دارد و انتخاب پیمانکار برای ۴۹دستگاه آسانسور فاز اول برنامه‌ریزی برای تامین ۲۰۰دستگاه آسانسور است که باید در مدت زمان ۶ماه به اتمام برسد.

وی با بیان اینکه نصب آسانسورهای جدید به گونه‌ای است که مسافرین به صورت مستقیم به سکو هدایت نمی‌شوند، گفت: انجام این اقدام به منظور رعایت موضوعات امنیتی و نیز ایمنی مسافران ضروری است.

امام افزود: در نتیجه هر ایستگاه مترو به ۲برابر تعداد معمول یعنی ۶تا ۸آسانسور نیاز دارد تا بتوان مسافران را ابتدا به سالن فروش بلیت و سپس به سکو هدایت کرد.

مدیرعامل شرکت مترو تهران با اشاره به اینکه آسانسورهایی که برای ایستگاه مترو تامین می‌شود دارای ویژگی‌های بسیار متفاوتی است، گفت: این آسانسورها باید ضمن آنکه ضد حریق باشد باید بتواند حجم زیادی از جمعیت را در مدت زمان اندک و به صورت متوالی و متواتر جابه‌جا کند.

او افزود: در نتیجه آسانسورهای جدید که برای ایستگاه مترو تامین می‌شود از نظر ظرفیت جابه‌جایی و تعداد نفرات بیشتر از آسانسورهای قدیمی است.

 مدیرعامل شرکت متروی تهران با اشاره به اینکه این آسانسورها متفاوت از آسانسورهای معمول و اصطلاحاً Heavy Duty می‌باشند، اظهار کرد: این نوع آسانسورها بر اساس استانداردهای طراحی و ساخت مترو باید توانایی تحمل بار و فشار بسیار زیاد و متواتر را داشته و ضریب خطای آنها بسیار اندک باشد، در نتیجه هزینه آنها چندین برابر آسانسورهای معمول است.

امام با تاکید بر اینکه در نیمه دوم سال ۹۸آسانسور هر ایستگاه مترو تهران نهایتاً ۳ماه پس از افتتاح نصب و بهره‌برداری شد، تاکید کرد: برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای انجام شده که در سال ۹۹هر ایستگاه مترو همراه با آسانسور به بهره‌برداری برداری برسد.

هم اکنون ناوگان مترو تهران با ۷خط و حدود ۱۳۰ایستگاه فعال است.