IP درجه حفاظت چيست

ü      آيا ميدانيد 

مفهوم واژهIP مندرج روی قطعات الکترونیکی چیست..؟؟؟ 

حفاظت در مقابل تماس و نفوذ آب و گرد و خاک

در بسیاری از محیط ها، وسایل الکترونیکی باید در شرایط سخت و غیر قابل پیشی بینی کار کنند و همچنین در معرض گرد و خاک و رطوبت نیز هستند. درجه حفاظتیIP نشان میدهد که چطور و در چه مکانی این وسایل قابل استفاده هستند و خطر کمتری آنها را تهدید میکند

 
آی پی، درجه حفاظت تجهیزات در مقابل ورود گرد و خاک و آب و رطوبت را بیان می کند که مطابق جداول زیر عدد اول درجه حفاظت در مقابل ورود ذرات جامد و عدد دوم درجه حفاظت در مقابل نفوذ آب و رطوبت را بیان می کند.عدد اول از سمت چپ 

0️
هیچ حفاظت خاصی ندارد
1️
حفاظت در برابر اجسامی با قطری بزرگتر از 50 میلیمتر
2️
حفاظت در برابر اجسامی با قطری کمتر از 12میلیمتر
3️
حفاظت در برابر اجسامی با قطری کمتر از 2.5 میلیمتر
4️
حفاظت در برابر اجسامی با قطری کمتر از 1 میلیمتر
5️
حفاظت کامل در برابر تماس و ته نشین شدن گرد و خاک
6️
حفاظت کامل در برابر تماس و نفوذ گرد و خاک


عدد اول از سمت راست 

0
ضد آب نیست
1️
حفاظت در برابر چکیدن آب
2️
حفاظت در برابر چکیدن عمودی آب (زاویه تا 15 درجه
3️
حفاظت در برابر آب اسپری شده (زاویه تا 60 درجه)
4
حفاظت در برابر آب پاشیده شده
حفاظت در برابر آب خارج شده از لوله
6️
حفاظت در برابر دریاهای سنگین و یا جت های آب قوی
7️
حفاظت در برابر غوطه ور شدن
8️
حفاظت در برابر زیر آب رفتن کامل و مداوم
9️
حفاظت در برابر ورود آب از هر جهت حتی زیر فشار زیاد در ساختمان سازی (فشار بالا / بخارشوی، 80-100 درجه)


 

مثال: IP65
6
به معنی حفاظت کامل بدون نفوذ گردو غبار
5
به معنی عدم نفوذ در برابر پاشش آب از همه طرف (360 درجه) بدون فشار.