تفاوت بین یک VSD، یک VFD و یک VVVF در چیست

یکی از رایج‌ترین ابهامات به سؤال در مورد VSD / VFD / VVF مربوط می‌شود.

دنیای الکتریکی پر از علائم اختصاری است.

تفاوت بین یکVSD، یک VFD و یکVVVF در چیست؟

آیا همه آن‌ها مشابه هستند؟

تفاوت بین یکVSD، یک VFD و یکVVVF در چیست؟

AC در برابرDC

تفاوت ازلحاظ شرایط به نوع موتوری که می‌توانند کنترل کنند مربوط می‌شود.

دو نوع توان الکتریکی که موتور الکتریکی از آن استفاده می‌کندAC وDC می‌باشد.

 AC یک جریان متناوب است شبکه برق عادی با ۲۴۰ یا ۴۱۵ ولت (توانAC نیز در ولتاژهای دیگر، هم ولتاژهای بسیار پایین و هم ولتاژهای بسیار بالا مورداستفاده قرار می‌گیرد).

DC یک جریان مستقیم است که عمدتاً در مدارهای بسیار ولتاژ پایین، باتری‌ها یا کاربردهای انرژی خورشیدی مورداستفاده قرار می‌گیرد.

VSD

VSD مخفف درایو سرعت متغیر است.

این‌یک اصطلاح جامع است که می‌تواند درایوهای مورداستفاده برای هر دو نوع موتورDC وAC، یا دستگاه‌های کنترل سرعت را به لحاظ فنی یا حتی مکانیکی توضیح دهد.

این درواقع در کاربردهای روزانه عمدتاً درزمینهٔدرایوهای الکتریکی(AC یاDC) مورداستفاده قرار می‌گیرد.

VFD

VFD یک درایو فرکانس متغیر است.

این اصطلاح خصوصاً به کنترل سرعت موتورهایAC با تنظیم فرکانس و ولتاژ ارائه‌ شده به موتور توسط درایوهای الکترونیکی مربوط می‌شود.

عمدتاً اصطلاحات VFD و VSD را می‌توان به‌جای یکدیگر کاربرد.

VVVF

اصطلاحVVFD اغلب برای صنایع استخراج مواد معدنی و صنعت آسانسور مورداستفاده قرار می‌گیرد و به درایو فرکانس متغیر ولتاژ متغیر مربوط می‌شود.

این دقیقاً همان درایوAC را به‌صورت اصطلاح VFD تعریف می‌کند هر درایوAC به‌طور خودکار ولتاژ را برای تناسب با فرکانسی که در آن اجرا می‌شود کنترل می‌کند.

اینورتر

با سردرگمی بیشتر، دستگاه‌های مشابه موجود در صنایع خدمات مکانیکی HVAC اغلب اینورترهای فرکانس و یا فقط اینورتر نامیده می‌شوند.

و بار دیگر این اصطلاحات عمدتاً به درایوهایAC مربوط می‌شوند.

بنابراین از کدام‌یک را باید استفاده کرد؟

به‌طورمعمول دستگاه‌های کنترل صنعتی از برقAC استفاده می‌کنند.

در این خصوص، سه علامت اختصاری می‌توانند بجای هم بکار روند و همه آن‌ها به یک‌چیز مشابه اشاره دارند.

به‌احتمال زیاد در خصوص سیستم کنترلDC، اصطلاح VSD می‌تواند درست تر باشد.

یا ممکن است در صنایع خدمات مکانیکی یاHVAC، به درایوهایAC به‌عنوان اینورتر اشاره شود