ترس از آسانسور را چگونه بطور قطعی درمان کنیم؟

گام های موثر برای مواجهه با ترس از آسانسور

ممکن است این کارها مناسب ترین گام هایی نباشد که انجام دهید. به هر حال چند مثال در ادامه آورده شده است. تا با ترس از آسانسور مقابله کنید

در هنگام حبس شدن در آسانسور چه کار هایی انجام دهیم؟

گام اول:

در فاصله دوری بایستید و بالا و پایین رفتن آسانسور را تماشا کنید. فقط خودتان را آرام کنید و توجه کنید که دیگران چقدر آسان از آسانسور پیاده یا سوار آن می شوند. این موضوع در نظر بگیرید که اگر دیگران می توانند پس شما هم خواهید توانست بر ترس از آسانسور غلبه کنید.

گام دوم:

آسانسوری از همان نوع که از آن ترس دارید را پیدا کنید. ممکن است یک آسانسور بزرگ باشد یا یک مدل خیلی سریع یا یک آسانسور شیشه ای. شما تنها کسی هستید که می دانید کدام مدل آسانسور بیشتر باعث ترستان خواهد شد.

گام سوم:

قبل از اینکه واقعا این کار را کنید، تصور کنید که کوتاه ترین مسیر ممکن برای انتخاب آسانسور است. باید تصور کنید. باید مثبت فکر کنید و ترس هایتان را بخاطر نیاورید.

گام چهارم:

سوار آسانسور مورد نظرتان شوید و فقط یک طبقه حرکت کنید. اگر به شما کمکی می کند، می توانید کسی را با خود ببرید. ذهن تان را جای دیگری مشغول کنید و از احساس حرکت در آسانسور لذت ببرید.

اجزاي اصلي تشكيل دهنده آسانسور

گام پنجم:

زمانی که بتوانید یک طبقه را بدون مشکلی حرکت کنید پس می توانید کم کم تعداد طبقات را افزایش دهید. هدف کلی این است که وقتی در آسانسور هستید، فقط به این موضوع فکر نکنید که “چه می شود اگر؟” در عوض به چیزهای دیگری فکر کنید یا حتی با شخص دیگری صحبت کنید.

فقط به یاد داشته باشید سوار آسانسور شدن طبق آمار و ارقام خطر بسیار کمتری نسبت به مسافرت با اتومبیل دارد. اما از شما انتظار می رود

که بتوانید به مرور زمان بدون فکر کردن به این چیزها سوار آسانسور شوید.