درب اتوماتيک و ماشين آلات کششي براي آسانسور

درب اتوماتيک و ماشين آلات کششي براي آسانسور

در برخي فيلم هاي سينمايي آسانسورهای شيطاني نشان داده مي شود، که در آن دربها خود بخود جلوي مسافرين از همه جا بي خبر باز شده، و مسافرين با وجود نبود کابين فريب خورده و داخل مي شوند و در نهايت به درون چاه مي افتند. اما اين موضوع يقيناً تنها يک کابوس تخيلي در  فيلم ها نيست و گاهي اوقات چنين وقايعي در آساسنور ها روي مي دهد. از اين رو بايد کليه قواعد و قوانين، اصولي انجام پذيرد، 
در بيشتر موارد عمر بالاي تجهيزات مسبب حادثه بوده، يا قطعاتي که تضمين کننده ايمني هستند دستکاري شده و يا بخوبي تعمير و نگهداري نشده باشند. بنابراين در آسانسورهاي خيلي قديمي هم لازم است تعميرات و نگهداري به موقع انجام گيرد و قطعات فرسوده تعويض گردد، تا از حداقل استانداردهاي ايمني برخوردار باشند.

در بعضي مناطق دنيا، هنوز آسانسورهايي وجود دارند که بدون درب کابين و يا با دربهاي فرسوده کار مي کنند. برخلاف گذشته که در صنعت آسانسور دربهاي اتوماتيک براي کاربردهاي بسيار خاص طراحي مي شدند،

امروزه  نوآوريهاي صورت گرفته در اين زمينه سهم بسزايي در تکامل صنعت آسانسور داشته است. 
به مرور زمان دربها تکامل يافته و از حالت کشويي يک و يا دو تکه  به  صورت کشويي چند تکه (مولتي پانل) تغيير کرده اند (شکل 1). ابداع سيستمهاي کشويي چند تکه اي (مولتي پانل) بازشدن درب را روان تر نموده و باعث شده تا از حداکثر فضاي موجود در کابين استفاده شود.

شکل (1)

اما هرچه عرض پنلها کمتر شوند ناپايدارتر شده و جهت حفظ استحکام و امنيت مناسب بايد ساختار کابين و چارچوب آن و همينطور خود قطعات درب با هم هماهنگ باشند.
در مواردي که عرض و ارتفاع زياد است از دربهاي چند تکه اي که از وسط بازمی شوند، استفاده مي گردد. به کمک اين روش مي توان در آسانسورهاي باربر، هم در کابين هم در طبقات از دربهاي اتوماتيک بجاي دربهاي ساده استفاده کرد. از طرف ديگر اين روش منجر به افزايش استاندارهاي ايمني در اين تأسيسات مي گردد که منبع بسياري از حوادث در گذشته بوده اند. واضح است که استفاده از درهاي اتوماتيک در آسانسورهاي باربري نياز به نقشه و طراحي خاص آستانه ي درب دارد تا براي عبور ليفتراکهاي با بار زياد مناسب باشد(شکل 2).

شکل(2)

به علاوه استفاده وسيع از اين نوع آسانسورها نياز به تقويت توليد مکانيزم هاي مربوط به دربهاي کابين و طبقات و نيز تقويت کل ساختارهاي تعبيه شده که در معرض خطر تصادمات ميباشند (مانند قطعات درب) دارد. بنابراين تقويت يکسري از محصولات که وظايف سختي دارند بايد مورد اهميت قرار گيرد.
درهاي مدور کاملاً شيشه اي براي اشکال و اندازه هاي مختلف کابين هاي پانوراميک ساخته شده و مکانيسمهاي آن طوري زير کابين آسانسور پنهان مي شود که سقف آن، مانند يک ليوان واژگون فقط از شيشه اند.
در دربهاي پانوراميک مسطح نيز درب به کمک قطعات فولادي کوچک که روي لبه هاي بالايي و پاييني پانل ها پنهان شده، حرکت کرده و سطح درب کاملاً شيشه اي بنظر مي آيد.
سالهاست دربهاي ضد آتش، که آزمونهاي بسيار سختي را  براي دريافت گواهي نامه استاندارد گذرانده اند، در دسترس اند. بيشتر کشورهاي اروپايي آيين نامه پيشگيري از آتش را اجرا مي کنند. برخي از کشورها رتبه  Eدر طبقه بندي ضد آتش را کافي دانسته، در حالي که کشورهاي ديگر اجراي قوانين سختگيرانه تر را که نياز به رتبه EL دارد لازم مي دانند که در آن نه تنها استقامت مکانيکي در طول آتش سوزي، بلکه عايق حرارتي و حفاظت در برابر نشت گاز هم در نظر گرفته مي شود. اين امر به توسعه محصولات مختلف با توجه به منطقه جغرافيايي منجر شده است.

آيين نامه اروپايي،EN 81.58،

استانداردهاي مختلفي براي نصب و راه اندازي آسانسور هاي جديد در نظرمي گيرد.

اين امر در سراسر اتحاديه اروپا اجرا مي شود.

عملگر درب کابين با حرکت خطي و کنترل الکترونيکي (شکل3) جايگزين نوع قديمي آن يعني عملگر مکانيکي با حرکت سينوسي (شکل 4) (از نظر مفهومي قديمي ولي از لحاظ فني معتبر) شده. عملکرد اين عملگر مخصوصاً وقتي که بر روي دربهاي بسيار بزرگ نصب شده باشد، بهتر آشکار مي شود.عملکرد اين نوع عملگر، آنقدر ساده است، که در صورت نياز به وسيله هر کسي می تواند سرويس و تعمير شود.

شکل (3)