نقشه تک خطی مدار فرمان و قدرت بالابر (حمل بار) دو طبقه

نقشه تک خطی مدار فرمان و قدرت بالابر (حمل بار) دو طبقه

سرویس آموزش و آزمون صدر الکترونیک دنا در این مقاله نقشه تک خطی مدار فرمان و قدرت بالابر (حمل بار) دو طبقه تشریح شده است. از کاربردهای این مدار حمل بار از یک نقطه به نقطهای دیگر و بالابر دو طبقه (حمل بار) استفاده می شود.


کاربردها :

۱. حمل بار از یک نقطه به نقطهای دیگر

۲. بالابر دو طبقه (حمل بار)


تجهیزات بکار رفته در مدار فرمان :

۱. فیوز تکفاز: F۰،

۲. کنتاکتور: K۱M

۳. کنتاکتور: K۲M

۴. کنتاکتهای باز: K۱m, K۲m

۵. کنتاکتهای بسته: K۱m, K۲m

۶. چراغ سیگنال: G، ۱، ۲


طبقه همکف :

G. ۱. لیمیت سوئیچ: SQ۱،

۲. لیمیت سوئیچ: SQ۴،

۳. شستی استپ: S۱،

۴. شستی استارت: S۴،

۵. شستی استارت: S۷


طبقه اول : (۱)

۱. لیمیت سوئیچ: SQ۲،

۲. لیمیت سوئیچ: SQ۵،

۳. شستی استپ: S۲،

۴. شستی استارت: S۵،

۵. شستی استارت: S۸


طبقه دوم : (۲)

۱. لیمیت سوئیچ: SQ۳،

۲. لیمیت سوئیچ: SQ۶،

۳. شستی استپ: S۳،

۴. شستی استارت: S۶،

۵. شستی استارت: S۹


داخل کابین بالابر :

۱. شستی استپ اضطراری: S۰،

۲. شستی استارت استپ دوبل: S۱۰، S۱۱


شرح مدار فرمان :

مدار شکل ۸۵۳ یک بالابر (حمل کننده بار) است که بین ۲ طبقه قادر است بار را جابجا کند. اصولا نحوه عملکرد و طراحی مدار فرمان بالابرها به مکان استفاده آنها و بنا به سفارش مشتری تعیین میشود. از این جهت مدار فرمان همه بالابرها لزوما شبیه هم نیست.


در این مدار شستیهای استارت S۴، S۵، S۶ استارت استپ دوبل S۱۱، کنتاکتور K۱M و لیمیت سوئیچهای SQ۱، SQ۲، SQ۳ برای حالت راستگرد و نقش بالا برنده بالابر را دارند.


شستیهای استارت S۷، S۸، S۹ استارت استپ دوبل S۱۱، کنتاکتور K۲M و لیمیت سوئیچهای SQ۴، SQ۵، SQ۶ برای حالت چپگرد، و نقش پایین آورنده بالابر را ایفا میکنند.


شستی استپ S۱ برای قطع دستی مدار در طبقه همکف (G)، شستی استپ S۲ برای قطع دستی مدار در طبقه اول (۱) و تعبیه شده، شستی استپ S۳ برای قطع دستی مدار در طبقه دوم (۲) و S۰ نیز شستی اضطراری قطع کلی مدار میباشد.


شستی استارت استپ

دوبل S۱۰ و S۱۱ داخل کابین بالابر تعبیه شده اند؛ و برای زمانی استفاده میشود که کاربر داخل کابین بوده و میخواهد کنترل بالابر در دست خودش باشد.


با فشار بر استارت S۵، S۴ یا S۶ موتور بصورت راستگرد راه اندازی شده، و بالابر پس از طی مسافتی و رسیدن به طبقه اول (۱) توسط لیمیت سوئیچ SQ۲ قطع میگردد.


(البته در اینجا بعلت محدودیت شبیه سازی لیمیت سوئیچها بصورت دستی تحریک میشوند) و موتور میایستد. برای اینکه بالابر به طبقه دوم برود باید یکی از سه استارت ذکر شده مجددا فشرده شوند. با رسیدن کابین به طبقه دوم (۲) توسط لیمیت سوئیچ SQ۳ مدار قطع میشود.


اکنون برای حمل بار به پایین یا برگشتن کابین بالابر به نقطه اول کافیست استارت S۷، S۸ یا S۹ را فشار دهید. در این حالت موتور بصورت چپگرد راه اندازی شده و به طبقه اول برمی گردد و توسط لیمیت سوئیچ SQ۵ مدار قطع شده و بالابر توقف میکند، مجددا با فشار یکی از شستیهای استارت ذکر شده کابین بالابر به طبقه همکف برگشته و اینجا نیز توسط لیمیت سوئیچ SQ۱ مدار قطع و موتور میایستد و کابین متوقف خواهد شد. در این مدار تعداد ۳ عدد لامپ هم تعبیه شده تا قرار گرفتن کابین در طبقات مشخص شود.


 نکته

۱. این مدا طوری طراحی شده که در ۳ نقطه قابل کنترل است.

۲. این بالابر با آسانسورهای حمل بار از نقطه نظر ایمنی و عملکرد تفاوت عمدهای دارد؛ و از این مدار بعنوان آسانسور حمل بار نمیتوان استفاده نمود.


هشدار:

همانطور که شرح آن در بالا گذشت صرفا برای حمل بار طراحی شده، و تحت هیچ شرایطی نباید برای جابجایی مسافر از آن استفاده شود

منبع : برق نیوز